Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารต้านหวัด รับหน้าฝน

บริการด้านอาหาร: อาหารต้านหวัด รับหน้าฝน ในเรื่องของการรับประทานอาหาร เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีในชีวิตประจำวันของทุกคน แต่จะมีสักกี่คนที่ให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือใส่ใจทุกขั้นตอนในการเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหาร แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่มักจะเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะเขาใส่ใจในเรื่องของอาหารการกิน เพราะเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทำให้คนกลุ่มนี้มีสุขภาพที่แข็งแรง และไม่ป่วยง่าย

Categories
News

บริการด้านอาหาร: ประโยชน์เมื่อกินอาหารสุขภาพ

บริการด้านอาหาร: ประโยชน์เมื่อกินอาหารสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย นอกเหนือจากสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และที่สำคัญคือการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วย

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: เทคนิคการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เหมาะกับพื้นที่

บริหารจัดการอาคาร: เทคนิคการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เหมาะกับพื้นที่ กล้องวงจรปิดที่เหมาะกับบ้านพักอาศัย โดยทั่วไปหลักการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งที่บ้านพักนั้น จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือกล้องติดภายในอาคารและกล้องติดภายนอกอาคาร

Categories
News

บริการด้านอาหาร: แนะนำอาหารที่ควรเลี่ยง เมื่ออยู่ในภาวะความเครียด!!

บริการด้านอาหาร: แนะนำอาหารที่ควรเลี่ยง เมื่ออยู่ในภาวะความเครียด!! ความเครียด เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเผชิญได้ในแต่ละวัน ด้วยสถานการณ์ในชีวิต จึงไม่แปลกที่จะเกิดความเครียดได้ ซึ่งในแต่ละคนมีวิธีจัดการความเครียดที่แตกต่างกันออกไป ทันทีที่ความเครียดก่อตัว ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียด 2 ตัว ได้แก่ คอร์ติซอลและอะดรีนาลีน