Categories
Travel news

สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิงประวัติศาสตร์มากมายของสิงคโปร์

สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิงสวนสาธารณะบนเนินเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตอนกลางของสิงคโปร์ แลนด์มาร์กบนยอดเขาที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายของสิงคโปร์ กลับกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสุดฮิตของสิงคโปร์ในชั่วพริบตา เนินเขานี้เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังของกษัตริย์ในศตวรรษที่ 14 และทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของศูนย์บัญชาการฟาร์อีสท์และค่ายทหารอังกฤษ

การตัดสินใจมอบสิงคโปร์ให้กับญี่ปุ่นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 ก็เกิดขึ้นบนเนินเขาเช่นกัน ในศูนย์บัญชาการใต้ดินฟาร์อีสท์ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Battle Box สถานที่แห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สิงคโปร์ที่น่าสนใจมากทีเดียว สวน Fort Canning Park ไม่ได้มีเพียงมุมถ่ายรูปมุมเดียวเท่านั้น เพราะประกอบไปด้วยสวนประวัติศาสตร์ 9 แห่ง ได้แก่ Pancur Larangan, Artisan’s Garden, Sang Nila Utama Garden, Jubilee Park (Phase 1), Raffles Garden, First Botanic Garden, Farquhar Garden, Spice Garden และ Armenian Street Park